Häng med på Fortsätt Hem!

Den fjärde mars arangerar vi en Fat Ass-ultra som går från Värmdö in till Hellas. Tanken är att banan ska vara lite drygt 50 kilometer, med möjlighet att kliva på längs vägen om det känns för långt. 

Väl i Ravinenstugan är basun varm, burgarna grillade och det verkar kunna finnas en eller ett par kalla öl. 

Kom och spring långt med oss!

Läs mer på fortsatt.at/fatass.