Manifesto

Att vinna är stort men för oss är det större att fullborda ett Adventure Race och störst är att ha kul hela vägen! Fortsätt Adventure Teams ledstjärna är att hålla en bra balans mellan glädje, att kämpa och äventyret. Målet är hela tiden full motivation men också att inspirera andra genom det vi gör samt hur vi gör det. Både före, under och efter tävling. Placering och tider liksom rikedom och ära kommer i andra hand.

Med ovan som bakgrund har vi satt ihop detta manifest. Syftet är att skapa enighet i laget kring varför vi håller på, en påminnelse att alltid kunna gå tillbaka till men också en transparens för framtida lagmedlemmar och eventuella samarbeten. Vi strävar efter:


Träning

Det ska vara glädjen, lusten efter äventyrliga upplevelser och nya erfarenheter som får oss att träna. Alla tar individuellt ansvar för att hålla sig i god form och träna allsidigt med lagets bästa i åtanke. Tillsammans i laget, med andra eller på egen hand. Det finns inget krav att göra tester, följa program eller att "elitträna". Givet komplexiteten i multisport eller Adventure Race och den träningstid det tar i anspråk så ser vi hellre fokus på personlig och gemensam realisering än på tids- och placeringsjakt. Dessutom anser vi att det är lika viktigt att ibland ta en paus från träningen för att bara träffas över en öl eller liknande. 

Effektivitet

Därmed inte sagt att vi ska masa oss igenom tävlingar. Ute på banan och i växlingszoner är vi så effektiva som möjligt. Därför jobbar vi ständigt med våra roller och ansvar i laget. Före och framförallt under tävling. Men även efter går vi igenom och utvärderar för att öka vår effektivitet i alla sammanhang eftersom det ökar vår möjlighet att fullborda. Några exempel på roller och ansvar är: navigatör, energiansvarig, teknik- och utrustningsansvarig, ansvarig för samarbeten osv. Vi är övertygade om att detta hjälper oss att nå längre.

Laganda

Vi hjälps åt genom snoddning, puttning, omfördelning av vikt, utnyttjar att ligga på rulle och liknande. Det ska vara högt i tak och alla vågar fråga efter hjälp eller säga ifrån både på träning och tävling. Samtidigt ansvarar var och en för att ha koll på hur man själv mår lika mycket som på övriga. Tävlingar från 24h och uppåt ställer höga krav på just detta. Full tillit i alla sammanhang är A och O. Hjälpen man får tackar man naturligt för utan att stå i tacksamhetsskuld. Vi pushar och peppar varandra med positiva ord istället för jämförelser mot varandras eller andras prestationer. Sammanhållningen i laget och umgänge är det som möjliggör både stora och små äventyr. Vi eftersträvar prestigelöshet och ödmjukhet i vårt utövande och vår kapacitet istället för att skryta eller visa hybris. Den lagandan är vårt varumärke och vi tror att det inspirerar fler i längden. 

Engagemang

Vårt signum är engagemang. Vi gör inget halvdant men inser att vi inte klarar allt. Så länge sporter och aktiviteter är utomhus, i skog, berg, på sjö eller hav så är vårt engagemang och vilja på topp. Likaså, så länge prestation mäts i glädje, lust, äventyr och erfarenhet av alla i laget så engagerar vi oss fullt ut men med respekt för vår kapacitet.

Långsiktighet

Några egentliga begränsningar på tävlingar, tävlingstyper eller tävlingsformer har vi inte. Multisport och Adventure Race har några grundläggande sporter men vi utför och tävlar gärna i sådant som ligger utanför det. Det ger oss variation och ständigt nya erfarenheter som hjälper oss att utvecklas och inspireras. Målet är både Adventure Race och att  hålla ihop laget så länge som möjligt så friheten att kunna göra annat och med andra utanför laget är viktigt då vi tror att det ger oss andrum från det intensiva och påfrestande som t.ex. ett 72h Adventure Race faktiskt innebär.

Samarbeten

Samarbeten ser vi gärna så länge ovan punkter respekteras. Det är viktigt för oss att vi kan leverera mervärde för alla inblandade. Lagmedlemmar likväl som samarbetspartners. Om externa krav eller förväntan på prestation kommer i konflikt med vårt engagemang så urvattnas vårt incitament att kämpa. Det är inte bra för någon inblandad. 


Vi är ett lag till vilket man alltid ska känna att det är roligast att slänga ut frågan om att göra en tävling, träna ihop eller hitta på annat som ligger inom området och där man får mest tillbaka. 

Alla i laget förbehåller sig rätten att tävla med andra utanför gruppen och/eller i andra lag men målet är ändå att vi känner lagtillhörighet.

Carro, Tomas, Anders & Allan
Fortsätt Adventure Team